Bistro airport byter namn!

Under 2017 kommer Bistron på Karlstad flygplats drivas vidare av Kjell Björnstad med personal, inte längre i namnet Kjell&Bolas utan endast som Bistro Airport. Nytt namn samma regi helt enkelt.